Giải pháp quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý kho hàng là phần mềm chuyên dụng thực hiện các chức năng kiểm soát và theo dõi các hoạt động xuất hàng, nhập hàng, lưu trữ, tồn kho.

Chi tiết giải pháp

Hệ thống quản lý kho hàng

Hệ thống quản lý kho hàng (KMF-STORE) - Đây là một giải pháp giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các hoạt động trong quản lý kho từ việc nhập nguyên vật liệu cho đến quá trình xuất hàng hóa thành phẩm.

Phần mềm quản lý kho hàng

Mô hình hệ thống quản lý kho hàng

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý kho còn tối ưu hóa trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập kho, sắp xếp lại chúng theo đơn hàng và quản lý hàng tồn theo quy trình tiếp nhận - đặt hàng tồn. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ tối đa hóa được không gian lưu trữ và giảm thiểu tối đa quy trình xếp hàng tự động tại kho.

Các chức năng trong hệ thống quản lý kho hàng.

  1. Chức năng quản lý kho chính, kho con
   • Chức năng cho phép người dùng có thể tạo 1 hoặc nhiều kho như thực tế các kho đang hoạt động của doanh nghiệp, hàng hóa được khai báo 1 lần tại kho chính sau đó có thể điều chuyển hàng hóa qua lại giữa các kho.
   • Ngoài ra hệ thống cho phép tra cứu hàng hóa, tồn kho theo riêng từng kho hoặc tổng hợp từ nhiều kho cùng một lúc.
   • Với mỗi kho hệ thống cho phép tạo người dùng theo quyền hạn được sử dụng những chức năng trong hoạt động quản lý kho.
   • Kho được tạo không giới hạn, nhưng phải phù hợp với cấu hình phần cứng chịu tải
  1. Chức năng quản lý mã hàng.
    • Chức năng quản lý mã hàng cho phép tạo thông tin chi tiết về sản phẩm, có thể phân theo nhóm ngành hàng, nhóm hàng, mầu sắc, kích thước, thuộc tính riêng.
    • Mã hàng có thể được sinh tự động hoặc sinh theo nguyên tắc riêng của từng doanh nghiệp.
    • Thông tin mã hàng có thể chia nhỏ chi tiết như kích thước, mầu sắc, trọng lượng, đơn vị tính, hình ảnh có thể thêm 1 hoặc nhiều, hoặc có thể tạo ra những phiên bản con từ phiên bản chính của hàng hóa.
    • Mã hàng còn có thể tạo các liên kết tới nhà cung cấp, thông tin thuế, chính sách giá riêng (bán buôn, bán lẻ, chiết khấu)
    • Mã hàng chỉ cần được khai báo 1 lần sau đó sẽ được sử dụng chung trong các hoạt động.
    • Mã hàng khi đã phát sinh các giao dịch thì không được phép xóa khỏi hệ thống mà chỉ có thể ẩn
    • Việc thay đổi mã giá cũng sẽ được lưu lại theo lịch sử, mục đích sử dụng.
  2. Chức năng quản lý nhập hàng
    • Chức năng nhập hàng vào kho cho phép tạo tồn kho cho mã hàng đã được khai báo trước đó.
    • Trước khi nhập hàng vào kho cần phải khai báo các kho hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất.
    • Quy trình xét duyệt nhập kho như sau: Tạo phiếu nhập kho > Duyệt phiếu > Lưu lại. Sau khi lưu hệ thống ghi nhận tồn kho tức thời. Phiếu sẽ không được sửa xóa nếu như hàng hóa trong phiếu này có phát sinh giao dịch xuất kho.
  3. Chức năng quản lý xuất hàng
    • Chức năng xuất hàng hóa cho phép doanh nghiệp tạo phiếu xuất hàng thực tế ra khỏi kho hàng.
    • Phiếu xuất chỉ được tạo với những sản phẩm có tồn trên 1 hoặc cũng có thể xuất âm hàng hóa nếu được cài đặt chức năng này.
    • Quy trình xét duyệt phiếu xuất kho như sau: Tạo phiếu > Duyệt phiếu > Lưu lại. Sau khi lưu thì hệ thống trừ tồn tức thời cho những mã hàng đã xuất. Phiếu đã xuất thực thì không thể sửa, xóa mà chỉ có thể làm bút toán nhập lại hàng đã xuất. Trong trường hợp phiếu nhập sai thì có thể chuyển phiếu về trạng thái hủy và hàng hóa thực tế chưa ra khỏi kho hàng.
   1. Chức năng kiểm kê kho
    • Trong quá trình luân chuyển hàng hóa sẽ phát sinh các vấn đề như mất hàng, hàng thực tế xuất nhập sai số lượng với phiếu nhập xuất thì chức năng này cho phép tạo các phiếu kiểm hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào.
    • Khi tạo phiếu kiểm hàng, nhân viên có thể kiểm tra tồn hàng trên máy với tồn hàng thực tế để tìm ra mã hàng có sự chênh lệch.
    • Sau quá trình kiểm hàng có phát sinh chênh lệch tăng hoặc giảm tồn kho so với thực tế hệ thống cho phép đồng bộ lại tồn kho sao cho khớp với thực tế và trên phần mềm.
    • Quy trình kiểm kho: Tạo phiếu kiểm kho > Kiểm tồn kho > Đồng bộ tồn > Lưu lại.
  4. Chức năng chuyển kho
    • Chức năng cho phép luân chuyển hàng tồn giữa các kho với nhau, không phân biết khoảng cách địa lý.
    • Mỗi lần chuyển kho người dùng phải tạo phiếu chuyển kho để hệ thống ghi nhận mỗi khi lưu phiếu
    • Có thể chuyển hàng giữa các kho chính sang cho bán hoặc các kho tương đồng được chia theo ngành, nhóm hàng.
  5. Chức năng quản lý tồn kho
    • Chức năng cho phép kiểm tra tồn kho tại bất kỳ thời điểm nào mỗi khi phát sinh các hoạt động, nhập xuất, chuyển kho, kiểm kê
    • Hiển thị đầy đủ tồn đầu, tồn cuối, tồn giữa kỳ, bộ lọc cho phép trích xuất dữ liệu theo nhiều tiêu chí như kho hàng, nhóm hàng, loại sản phẩm....
  6. Chức năng quản lý sổ quỹ
    • Chức năng cho phép hiển thị thông tin các giao dịch bằng tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán khi nhập xuất hàng.
    • Phiếu thu hoặc phiếu chi cho hoạt động có thể được chia thành nhiều hình thức khác nhau để quản lý
    • Có thể đồng bộ dữ liệu thành các tài khoản trên các phần mềm kế toán
  7. Chức năng quản lý khách hàng
    • Chức năng cho phép tạo và lưu chi tiết thông tin khách mua hàng từ hệ thống, có thể cài đặt sẵn các thuộc tính để khi lên đơn hàng hệ thống sẽ tự động ghép vào đơn để đơn giản hóa quá trình đặt mua hàng từ khách hàng.
    • Ngoài hiển thị thông tin thì chức năng cho cho phép thống kê lại các hoạt động phát sinh của khách hàng như doanh số, loại hàng đã nhập, ý kiến đánh giá...
    • Mỗi khách hàng đều có chức năng cho phép lên đơn hàng nhanh và quản lý hoạt động nhập xuất hàng với hệ thống.
  8. Chức năng quản lý nhà cung cấp
    • Chức năng cho phép lưu thông tin chi tiết về nhà cung cấp hàng hóa hoặc nhà sản xuất, để mỗi khi hệ thống nhập hàng sẽ hiển thị danh sách nhà cung cấp ghép vào đơn hàng, nếu nhà cung cấp được cấu hình cài đặt đầy đủ hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ nhà cung cấp đổ vào đơn hàng giúp cho việc lên đơn được nhanh chóng và thuận tiện.
    • Mỗi nhà cung cấp đều có tài khoản đăng nhập riêng để gửi và nhận đơn hàng từ hệ thống.
  9. Chức năng quản lý báo cáo.
    • Chức năng báo cáo được phân tích và tổng hợp từ các hoạt động nhập xuất hàng từ hệ thống, có rất nhiều loại báo cáo tùy vào từng nghiệp vụ cụ thể như là báo cáo nhập hàng, báo cáo xuất hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo hàng hóa, báo cáo thu chi.....vv

Thiết lập và sử dụng hệ thống quản lý kho hàng cho cá nhân và doanh nghiệp

  1. Để có thể sử dụng được hệ thống này và tùy vào mục đích sử dụng của khách hàng có thể cài đặt bằng cách sau:
    • Cách 1: Cài đặt sử dụng nội bộ, việc này đòi hỏi người sử dụng sẽ phải mua hoặc thuê server để cài đặt mã nguồn và phần mềm quản lý dữ liệu. Người sử dụng sẽ phải tự quản trị hệ thống phần cứng sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng, đổi lại người sử dụng sẽ chủ động bảo mật về mặt dữ liệu, hiệu xuất phần mềm.
    • Cách 2: Thuê tài khoản cloud từ hệ thống, nghĩa là người dùng không quan tâm đến việc cài đặt hệ thống mà chỉ cần thuê các tài khoản để sử dụng theo từng nhu cầu thực tế. Mọi thứ từ vận hành cho đến đường chuyền cho đến cập nhập khách hàng đều không cần để ý.

Công nghệ phát triển mã nguồn

 1. Chúng tôi sử dụng nền tảng công nghệ .Net Core từ Microsoft với Database là MS SQL hoặc MongoDB
 2. Giao diện được chúng tôi mua bản quyền từ bên thứ 3 đảm bảo thân thiện dễ nhìn dễ dùng và chuyên nghiệp
Ý kiến khách hàng

Cảm ơn đội ngũ chuyên nghiệp của KMF đã thiết kế website dumiphar đơn giản gọn gàng mà hiệu quả. Chúc KMF ngày càng phát triển trong tương lai