Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải 4 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020

Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải 4 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Đính kèm 04 Quyết định
qd_phe_duyet_phat_trien_giao_thong_bac_bo.pdf
q_phe_duyet_phat_trien_giao_thong_mien_nam.doc
qd_phe_duyet_phat_trien_giao_thong_mien_trung.doc
qd_phe_duyet_phat_trien_gt_vung_ong_bang_song_cuu_long.pdf

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin liên quan