CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT CÙNG LIÊN DANH TRÚNG THẦU GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO 03 QUỐC LỘ (53, 62, 91B) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VỐN VAY WB

Ngày 31/8/2023 Cục đường bộ Việt nam – Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV1: tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, cải tạo 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) tại Đồng bằng Sông Cửu Long, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

 

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R – Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn – Công ty Cổ phần Tấn Phát – Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam đã trúng gói thầu này.

Với mục tiêu chung là nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hoá, hành khách, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối khu vực thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Các địa phương trong vùng cũng đều ủng hộ và mong việc đầu tư tuyến đường sớm được thực hiện để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

-CTA-

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin liên quan