contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Ký hợp đồng dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh đt258b km0+00 đến km14+00

Công ty Cổ phần Tấn Phát đã ký hợp đồng tư vấn số 01/HĐTV về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đoạn Km 0+00 đến Km 14+00

Ngày 12 tháng 01 năm 2010, Công ty Cổ phần Tấn Phát đã ký hợp đồng tư vấn số 01/HĐTV về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đoạn Km 0+00 đến Km 14+00 với Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông Bắc Kạn. Dự án thực hiện theo Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team