contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

- Kế toán tổng hợp: 01 người;

- Kỹ sư trắc địa: 02 người;

10/11/2023 66 lượt xem

Tuyển dụng tháng 3-2010

Có kinh nghiệm 5 năm trong ngành tài chính kế toán và trên 2 năm làm kế toán tổng hợp (ưu tiên những người đã làm kế toán trong ngành tư vấn thiết kế)

10/11/2023 70 lượt xem
Designed by KMF Team