contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Ký hợp đồng kinh tế hai dự án

ngày 20 tháng 5 năm 2010, tại Bắc Kạn, Giám đốc Công ty CP Tấn Phát đã ký kết Hợp đồng kinh tế số 40/HĐTV với Ban QLDA giao thông Bắc Kạn về việc thực hiện gói thầu số 14

Ngày 20 tháng 5 năm 2010, tại Bắc Kạn, Giám đốc Công ty CP Tấn Phát đã ký kết Hợp đồng kinh tế số 40/HĐTV với Ban QLDA giao thông Bắc Kạn về việc thực hiện gói thầu số 14: Tư vấn lập phương án kỹ thuật - dự toán đo đạc cắm cọc GPMB đoạn Km 0+00 đến Km 14+00, Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn. Thời gian thực hiện của hợp đồng là 90 ngày.

Tiếp đó ngày 21 tháng 5 năm 2010, tại Nghệ An, Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kinh tế số 20/HĐ-TV với Ban Quản lý dự án 4 về việc thực hiện Gói thầu số 4: Khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới đường bộ đoạn từ Km 377+1000 đến Km 383+115, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng QL1A đoạn Km 368+400 đến Km 383+115 (Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) theo Quyết định số 479/QĐ-TCĐBVN ngày 18/5/2010 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam. Thời hạn thực hiện của hợp đồng là 60 ngày.

Đây là các Dự án trọng điểm, cấp bách của Bộ GTVT và phải sớm hoàn thành trong mục tiêu Quốc gia. Việc trúng thầu đảm nhận công việc Tư vấn là một vinh dự , tự hào của CBNV Công ty Cổ phần Tấn Phát.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team