contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Lễ tổng kết năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010

Tại Hội nghị, Hội đồng quản trị đã tuyên dương, trao thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

edit

Ngày 10 tháng 02 năm 2010, Công ty Cổ phần Tấn Phát tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

- Đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến 31/12/2009.

 

dsc013001

Tại Hội nghị, Hội đồng quản trị đã tuyên dương, trao thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team