contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Thiết kế kỹ thuật cải tạo dự án quốc lộ 53 trà vinh

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 ÷ Km 114, tỉnh trà Vinh được phê duyệt theo Quyết định đầu tư số 3046/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2009

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 ÷ Km 114, tỉnh trà Vinh được phê duyệt theo Quyết định đầu tư số 3046/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2009 với Tổng mức đầu tư: 1.015 tỷ đồng từ Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Chủ đầu tư: Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Ngày 02/6/2010 Ban QLDA 7 - Đại diện Chủ đầu tư đã tiến hành ký kết hợp đồng đồng Tư vấn xây dựng Khảo sát thiết kế bước TKKT, lập dự toán công trình đoạn Km 94 ÷ Km 113+956 thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Km 67 ÷ Km 114, tỉnh Trà Vinh với Công ty Cổ phần Tấn Phát theo Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 579/QĐ-QLXD ngày 28/5/2010 của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Đây là Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL, với mục tiêu cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông; giảm thiểu tắc nghẽn trên các tuyến đường bộ then chốt, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, tạo liên thông giữa các vùng.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team