contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Dự án Chí Thạnh – Vân Phong

Thuộc Dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025

- Tên dự án:  Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

- Gói thầu:  Gói thầu TV.01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 7

- Năm thực hiện: 2022

- Quy mô: Công trình giao thông đường bộ cấp I

- Địa điểm: Phú Yên

Dự án khác

Designed by KMF Team