contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Lễ kí hợp đồng gói thầu: rapi/cs1 - dự án quản lý tài sản đường bộ

Ngày 13/11/2014, tại Ban Quản lý dự án 3 đã diễn ra lễ ký hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án 3 và SMEC International PTY Ltd về việc thực hiện gói thầu RAPI/CS1 - Dự án quản lý tài sản Đường bộ Việt Nam. Công ty Cổ phần Tấn Phát là nhà thầu liên kết trong gói thầu này

Ngày 13/11/2014, tại Ban Quản lý dự án 3 đã diễn ra lễ ký hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án 3 và SMEC International PTY Ltd về việc thực hiện gói thầu RAPI/CS1 - Dự án quản lý tài sản Đường bộ Việt Nam. Công ty Cổ phần Tấn Phát là nhà thầu liên kết trong gói thầu này


Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Trần Phương Đông tại buổi ký hợp đồng

Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Tổng cục Đường bộ VN làm chủ đầu tư, Ban QLDA 3 tổ chức quản lý điều hành. Tổng mức đầu tư dự án là 301,7 triệu USD, tương đương hơn 6.305 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng thế giới tài trợ 250 triệu USD, Chính phủ Úc tài trợ không hoàn lại 1,7 triệu USD. Còn lại vốn đối ứng của Việt Nam là 50 triệu USD. 
VRAMP bao gồm 4 hợp phần. Hợp phần A là quản lý tài sản đường bộ; Hợp phần B  bảo trì tài sản đường bộ; Hợp phần C sẽ nâng cấp tài sản đường bộ và Hợp phần D là tăng cường năng lực. Mục tiêu của dự án là thiết lập cơ sở để thực hiện công tác bảo trì, nâng cấp và quản lý tài sản đường bộ khoa học, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team