contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Lễ ký hợp đồng gói thầu tv2: dự án: phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - dự án xây dựng công trình đường hồ chí minh đoạn la sơn - túy loan

Ngày 5/12/2014, Tại trụ sở Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan đã diễn ra lễ ký hợp đồng giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5, Công ty Cổ phẩn Tấn Phát và Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Nam

Ngày 5/12/2014, Tại trụ sở Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan đã diễn ra lễ ký hợp đồng giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5, Công ty Cổ phẩn Tấn Phát và Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Nam v/v thực hiện Gói thầu TV2: Tư vấn khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật, dự toán đoạn Km16 – Km38 thuộc Dự án: Phân kỳ Đầu tư giai đoạn 1 – xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan, theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao(BT)
Đại diện các bên trong lễ ký hợp đồng tư vấn
Dự án đầu tư xây dựng cao tốc La Sơn - Túy Loan qua 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung. Tổng giá trị hợp đồng  dự án là 11.485 tỷ đồng và được thực hiện trong thời gian 36 tháng.
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team