contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Một số trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm trong phòng và hiện trường

Sau đây là một số trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm trong phòng và hiện trường

STT Tên thiết bị - Thông số kỹ thuật Số lượng
1 Côn thử độ sụt – Liên doanh Comat 02
2 Máy nén bê tong 200T – MATEST (Italia) Model: CO62 01
3 Bộ gá uống thử cường độ uốn – Liên doanh Comat 01
4 Khuôn mẫu 15x15x15 24
5 Khuôn hình trụ 15x30 24
6 Khuôn dầm 15x15x60 06
7 Máy trộn bê tông 150 lít - Pháp 01
8 Bình thử khối lượng thế tích – Liên doanh Comat 01
9 Khuôn thử ổn định thế tích xi măng – Trung Quốc 02
10 Dụng cụ Vicát – Liên doanh Comat 02
11 Bình tỉ trọng 50ml – Trung Quốc 04
12 Bộ gá mấu 4x4x16 – Liên doanh Comat 02
13 Côn đo độ chảy của vữa – Liên doanh Comat 02
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team