contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Thiết bị văn phòng

Công tác khảo sát thiết kế của Công ty Cổ phần Tấn Phát đã được tự động hóa từ khâu thu thập số liệu hiện trường, xử lý số liệu và thiết kế các công trình. Hàng năm Công ty đã dành một lượng kinh phí khá lớn đầu tư trang thiết bị văn phòng như máy tính để bàn, máy tính xách tay có cấu hình mạnh, máy in Lazer, máy Scan,…

Công tác khảo sát thiết kế của Công ty Cổ phần Tấn Phát đã được tự động hóa từ khâu thu thập số liệu hiện trường, xử lý số liệu và thiết kế các công trình. Hàng năm Công ty đã dành một lượng kinh phí khá lớn đầu tư trang thiết bị văn phòng như máy tính để bàn, máy tính xách tay có cấu hình mạnh, máy in Lazer, máy Scan,…
 
 Số lượng máy móc thiết bị văn phòng của Công ty Cổ phần Tấn Phát đang sử dụng được thống kê trong Bảng 3 kèm theo:

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team