contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Trúng thầu dự án cải tạo, nâng cấp ql31

Ngày 16/3/2011 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký Quyết định số 329/QĐ-TCĐBVN phê duyệt kết quả trúng thầu; Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới đường bộ đoạn Km68+00 - Km99+00 - Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Chữ - Sơn Động Km41+129 - Km99+00, tỉnh Bắc Giang cho Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tấn Phát và Công ty CP Trường Thịnh Phương Bắc.

Ngày 16/3/2011 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ký Quyết định số 329/QĐ-TCĐBVN phê duyệt kết quả trúng thầu; Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới đường bộ đoạn Km68+00 - Km99+00 - Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Chữ - Sơn Động Km41+129 - Km99+00, tỉnh Bắc Giang cho Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Tấn Phát và Công ty CP Trường Thịnh Phương Bắc. Giá trị gói thầu 7.598.115.988 đồng (Bảy tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, một trăm mười lăm nghìn, chín trăm tám mươi tám đồng), trong đó: Công ty CP Tấn Phát chiếm 63% (tương đương 4,8 tỷ đồng); Công ty CP Trường Thịnh Phương Bắc 37% (tương đương 2,8 tỷ đồng).

Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, cắm cọc GPMB và mốc lộ giới đường bộ đoạn Km68+00 - Km99+00 - Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Chữ - Sơn Động Km41+129 - Km99+00, tỉnh Bắc Giang do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2.

Ngày 25/7/2011 Ban Quản lý dự án 2 đã phê duyệt hồ sơ, nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát thiết kế xây dựng gói thầu số 2 và lệnh thông báo thực hiện gói thầu theo hợp đồng số 02-QL31/2011/HĐTV ngày 18/3/2011 giữa Ban Quản lý dự án 2 và Liên danh Công ty CP Tấn Phát - Công ty CP Trường Thịnh Phương Bắc kể từ ngày 01/8/2011.

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (kể từ ngày thông báo thực hiện).

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team