contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Ngành nghề đkkd

Khảo sát xây dựng, giám sát và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng ...

Các ngành nghề kinh doanh:

 • Khảo sát xây dựng, giám sát và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng;
 • Lập tổng dự toán công trình xây dựng (đạt hạng 1);
 • Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng (đạt hạng 1);
 • Tư vấn đầu tư và xây dựng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng (đạt hạng 1);
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu (đạt hạng 1);
 • Lập hồ sơ đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường (đạt hạng 1)
 • Thiết kế công trình giao thông: xây dựng công trình cầu đường, cầu cảng;Thiết kế công trình thủy lợi;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
 • Khảo sát địa chất công trình;
 • Thẩm định thiết kế (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề thiết kế), tổng dự toán, dự án đầu tư (đạt hạng 1);
 • Khảo sát thủy văn công trình xây dựng;
 • ……..


Phạm vi hành nghề: Trong cả nước.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team