contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Cầu vàm gửi tỉnh bà rịa - vũng tàu

Cầu Vàm Gửi thuộc Dự án tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Cầu Vàm Gửi thuộc Dự án tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công trình được thực hiện theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải.
Ngày 09/8/2010 Công ty Cổ phần Tấn Phát đã ký Hợp đồng số 19/2010/HĐKT với Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải về việc Tư vấn lập Khảo sát, TKKT, TK BVTC cầu Vàm Gửi.
Đây là một trong những Dự án trọng điểm của Công ty chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do phòng Thiết kế QLDA2 đảm nhận. Đến nay công việc đã cơ bản hoàn thành và được Chủ đầu tư đánh giá cao.
Cầu Vàm Gửi bắc qua sông Vàm Gửi
Cầu Vàm Gửi được thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272 – 05
- Cấp đường: Theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị TCXDVN 104 : 2007; tốc độ thiết kế: V = 70Km/h.
- Sơ đồ nhịp: 39.15+5x40+39.15m, chiều dài toàn cầu là 285.5m.
- Dầm Super T bằng BTCT DƯL kéo trước lắp ghép, mặt cầu đổ tại chỗ kiểu liên tục nhiệt gồm hai liên, liên 1 có sơ đồ 39.15+2x40m, liên 2 có sơ đồ 3x40+39.15m.
- Mố trụ cầu bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi đường kính D=1.5m
Dự án đường liên cảng Cái Mép- Thị Vải được xây dung kết hợp với mạng lưới giao thông trong khu vực trước mắt phục vụ thi công và khai thác hiệu quả hệ thống cảng và các khu công nghiệp dọc sông Cái Mép- Thị Vải, trong tương lai cùng với tuyến đường cao tốc liên vùng phía Nam tạo nên trục đường liên thông nối với hệ thống cảng biển nhóm 5 gồm các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team