contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát và thiết kế dự án nh 217

Dự án Nâng cấp Mạng lưới Giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp Quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1 (vốn vay ADB).

Ngày 21/05/2012 Công ty Cổ Phần Tấn Phát là một trong sáu liên danh nhà thầu đã ký hợp đồng Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật với liên danh Tư vấn Yooshin Engineering Corp. và  Nippon Koei Co. Ltd. cho Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp Quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1, dự án đã được phê duyệt tại quyết định số 2814/QĐ-BGTVT ngày 27/9/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Giá trị Hợp đồng: U$ 801,432.

Thông tin dự án: Dự án có tổng chiều dài khoảng 192 Km tuyến chính và 3 Km tuyến tránh bao gồm các công trình cầu, cống và nút giao trên tuyến.

- Điểm đầu từ Km0+000 (giao giữa QL217 với QL1) tại Đò Lèn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

- Điểm cuối từ Km 195+ 400, cửa khẩu Nà Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện gói thầu: Từ ngày 21/05/2010 đến ngày 15/10/2012.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team